Meer waarde door ketenregie

Biobased oplossingen met evident toegevoegde waarde

Seedscope ontwikkelt en realiseert - in samenwerking met opdrachtgevers of op eigen initiatief - innovatieve biobased oplossingen. Strategische oplossingen gebaseerd op een sterke onderlinge samenhang van sociale, ecologische, economische factoren. Uiteraard steeds gericht op levensvatbare circulaire concepten en economische resultaten. Hetgeen betekent: met een goede opbrengst voor alle partijen in de keten.

Nieuws

Minidocumentaire over Sorghumbier

vrijdag 30 september 2016
Martijn Stevens vertelt over zijn project waarin een koppeling wordt gemaakt tussen innovatie in food en de afgeleide toepassingen in de biobased economy.